Петко Рачев Славейков, било по своя инициватива, било по покана на Българската екзархия, но във всеки случай с нейната поддръжка, ни предложи един ден, който от нас желае, да отиде с него в Одрин, за да открием българска гимназия. Гимназията трябваше да се открие в българската махала в Одрин, която...

Прочети още...

Когато постъпих, тъй да се каже, на служба при него (Петко Р. Славейков) и следвах учението в българското училище във Фенер, той живееше в Кючук, шех Даутхан, недалече от Балкапан хан, дето се прибрах и аз. По това време той с д-р Лонг, Хр. Сичанов, под председателството на тария член на Библейското...

Прочети още...

Петко Славейков живееше много скромно в Цариград, а твърде често, особено в последните години на своето там пребиваване, много оскъдно. На Галата ли, на Фенер ли, на Одункапия ли, на Ортакьой ли, или където и да било другаде, средствата рядко му позволяваха да държи повече от една-две стаи, в които...

Прочети още...

П.Р. Славейков беше познат в цяло Тевненско като човек твърде милостив, състрадателен към немощните и злощастните и въобще човеколюбив. Аз мога да наведа сума случаи, за да покажа тия черти на неговия характер; но засега ще спомена два твърде характерни на които лично съм бил свидетел и които са ми...

Прочети още...

Мила моя дъще,

Писмата ви, ако и рядко, твърде голямо удоволствие ми принасят. Ти знаеш, че аз от масата си не ставам, все пиша, но отдавна съм престанал да пиша писма на приятели, дори и на децата си без особена нужда и по този мой старешки обичай досега не съм ти писал и отговарял на писмата; сега...

Прочети още...