Защитна окраска - това е оцветяване при животните, създадено от естествения отбор за защита от хищниците. Особено насекомите показват голямо разнообразие от защитно оцветяване, включващо маскировка, предупредителна окраска и мимикрия.Защитната окраска се проявява също като демонстрация, проблясваща окраска и стряскаща окраска.