Анасонът е представител на семейство Сенникоцветни – Apiaceae. Той е едногодишно тревисто културно растение с изправени, цилиндрично стъбло, което на височина достига до 60 см. В горната си част то е голо и разклонено. Долните листа са закръглени, сърцевидни, едро назъбени с дълги дръжки. Средните са...

Прочети още...

Кората на дървесните растения има защитни функции. Сред ликовите ѝ влакна често се отлагат вещества, които имат особено значение за природолечението. Натрупват се дъбилни вещества (галотанини и катехини), гликозиди – атрахинони с очистително действие (зърнастец), сърдечни гликозиди (периплоцин в...

Прочети още...

Плодът е размножителен орган за покритосеменните растения и се образува от разрастването на плодника след оплождането на яйчника. Плодът (околоплодникът) се състои от външна ципеста обвивка, средна месеста част и вътрешна вдървеняла или ципеста част, в която са затворени семената. Семето е...

Прочети още...

Коренът закрепва растението в почвата, от която приема вода и минерални соли, натрупва в себе си резервни вещества у служи за възпроизвеждане на растението по вегетативен път. Понякога корените се видоизменят, за да изпълняват допълнителни или съвсем други функции. В тях могат да се натрупват...

Прочети още...

При растителните организми стъблото изпълнява няколко основни функции. Преди всичко то служи за опора на растителния организъм, като носи върху себе си и листата, и цветовете, изнася листната маса нагоре, за да осъществи правилно фотосинтезата и пренася чрез възходящ ток водата и солите от корена, а...

Прочети още...