Листата са едни от най-важните органи на растителните организми. Чрез тях растенията осъществяват въздушно хранене посредством процеса фотосинтеза, чрез тях дишат и отделят чрез изпарение погълнатата от корените вода. Именно в листата се извършва синтезата на всички органични вещества, необходими за...

Прочети още...

Цветът представлява скъсен летораст с видоизменени листа, които отговарят на неговите функции като орган за полово размножаване.

Цветът се състои от цветна дръжка, цветно легло, околоцветник и венче, тичинки, дръжка и прашник, нектарник и плодник – яйчник, стълбче и близалце.

 

Ако...

Прочети още...

Пъпката представлява видоизменен и скъсен стъблен връх, обвит в сближени зачатъчни и видоизменени в люспи листа, които препокриват плътно върха. С настъпването на есента люспите стават плътни, кожести и по този начин предпазват пъпките от измръзване и вредни влияния. Понякога от вътрешната страна на...

Прочети още...

Берачът, който ще събира лечебни растения, трябва да е добре запознат с техниката на брането и с правилата за сушене, опаковане и запазване на дрогите. Освен това е необходимо да използва значителен комплекс от знания и да има опит, придобит в процеса на тази дейност. Подготвеният билкоберач има...

Прочети още...

Преди сушенето пресните растителни части трябва да се пречистят. При подземните органи се отстраняват механичните примеси, като се потапят за кратко време в течаща вода и силно се изтръскват. Неочистените по този начин корени и коренища показват високо съдържание на минерални вещества в дрогата...

Прочети още...