Близо тридесет вида риби, образуващи семейство Belonidae. Те са предимно морски риби, обитаващи повърхностните води в моретата на тропиците и умерените ширини, но няколко вида живеят в сладки води, главно в Южна Америка. Всички са с тънко тяло и твърде дълги клюмоподобни челюсти, снабдени с игловидни...

Прочети още...