Берачът, който ще събира лечебни растения, трябва да е добре запознат с техниката на брането и с правилата за сушене, опаковане и запазване на дрогите. Освен това е необходимо да използва значителен комплекс от знания и да има опит, придобит в процеса на тази дейност. Подготвеният билкоберач има...

Прочети още...

Преди сушенето пресните растителни части трябва да се пречистят. При подземните органи се отстраняват механичните примеси, като се потапят за кратко време в течаща вода и силно се изтръскват. Неочистените по този начин корени и коренища показват високо съдържание на минерални вещества в дрогата...

Прочети още...

Някои билки не се консервират, тъй като съдържат съставки, които се разпадат по време на този процес. Такива са коренище от мъжка папрат, стръкове от момина сълза, някои билки, съдържащи етерични масла, и други. От тях докато са още пресни или след като се изсушат, направо се приготвят запарки...

Прочети още...

Растителните дроги се получават от лекарствените растения, събрани през подходящо време от годината и приготвени в определени срокове и при съответни условия. Събирането на всяка билка се извършва съобразно със специфичността ѝ при подходящи метеорологични условия и по различно време от...

Прочети още...

Предшествениците на днешнтие живи същества излезли от водата и завоювали сушата и въздуха. Животът на еволюиралите растителни организми се развива предимно върху почвата и по-рядко във водата (реките, моретата и океаните).

Растителният свят е устроен по-примитивно от животинския. За...

Прочети още...