Дървеници с форма на щит, често яркооцветени или с очебийни петна. Някой излъчват неприятна миризма и са известни като вонещници. Повечето са от семейство Pentatomidae, съдържащо над 2500 вида, те се отличават по широкия триъгълен щит образуван от удължаването на торакса между или върху основата на...

Прочети още...

Представител на растителноярдни хомоптери от надсем. Coccoidae. Мъжките имат нормален вид на крилато насекомо, но женските са безкрили и плоски, приличащи на люспа. Дребните ларви от първа възраст са подвижни и при двата пола, но след първото линеене бъдещите женски стават неподвижни, прикрепени...

Прочети още...

име за няколко вида птици от семейството на чинките, по специално за Американският и Европейският щиглец. Първият е дребен вид, при който мъжкият е блестящожълт, а крилата опашката и шапчицата са черни. Женската е тъмно маслиненозелена без черна шапчица. Размножава се в североизточните части на...

Прочети още...

Вид дребна риба от сем. Селдови, срещаща се в крайбрежните води около Европа. Максималната дължина е около 16 см. образува многобройни стада, обикновено близо до повърхността, и често се среща в естуарите и заливите. хвърля хайвера си през пролетта и лятото; яйцата и ларвите са планктонни, а младите...

Прочети още...

Британски и ирландски подвид на северната яребица, член на сем. Фазанови.При всички други подвидове крилата са бели и голяма част от оперението става бяло, през зимата, докато при шотландската яребица то остава червенокафяво през цялата година. Обитава откритите пустинни области и се храни главно с...

Прочети още...