Стройна сладководна риба, чиито гръбна и анална перка са близко до опашната. Има източена глава. Пет вида образуват сем. Esocidae, разпространено в северна Европа, Азия и Северна Америка. Срещат се в бавно течащи реки и езера. Щуките са хищни риби. Като млади се хранят главно с насекоми и ларви и...

Прочети още...

Вид бягаща птица, единствен представител на сем. Struthionidae, въпреки че според някои мнения подвидът трябва да се класифицира като отделен вид. Щраусът е най едрата птица и се среща само в Африка. Изправеният мъжки е висок 2,5 м и тежи до 120 кг. Има дълга гола розова шия и дълги голи розови крака...

Прочети още...

Дървеници с форма на щит, често яркооцветени или с очебийни петна. Някой излъчват неприятна миризма и са известни като вонещници. Повечето са от семейство Pentatomidae, съдържащо над 2500 вида, те се отличават по широкия триъгълен щит образуван от удължаването на торакса между или върху основата на...

Прочети още...

Представител на растителноярдни хомоптери от надсем. Coccoidae. Мъжките имат нормален вид на крилато насекомо, но женските са безкрили и плоски, приличащи на люспа. Дребните ларви от първа възраст са подвижни и при двата пола, но след първото линеене бъдещите женски стават неподвижни, прикрепени...

Прочети още...

име за няколко вида птици от семейството на чинките, по специално за Американският и Европейският щиглец. Първият е дребен вид, при който мъжкият е блестящожълт, а крилата опашката и шапчицата са черни. Женската е тъмно маслиненозелена без черна шапчица. Размножава се в североизточните части на...

Прочети още...