Форми на обучение за развиване на свързаната реч.

Задачите на свързаната реч се намират в пряко единство с формите и средствата за реализирането им.

За всяка възрастова група в детската градина се предвижда система от разкази като форми за овладяване на логически свързана, граматически правилна и...

Прочети още...

Система на свързаната реч и интелектуалното развитие на децата от предучилищната възраст

Усвояването на родния език от децата в предучилищна възраст предполага не само формиране на практически речеви умения и навици, но и известно осъзнаване на тези умения. Осъзнаването дава възможност за усвояване...

Прочети още...

Новината и нейната интерпретация в медиите. Информативна бележка и коментар.

Информационна бележка - съдържанието ѝ отговаря на въпросите "какво", "кога" и "къде" се е случило.

За езика са характерни лаконизъм, точна еднозначна употреба на думите, придържане към стандарта на книжовния...

Прочети още...

Функции на медиите в комуникацията и изборът на езикови средства в медийния текст. Изборът на езиковите средства се определя съобразно позицията, която медията е заела спрямо обществения живот: за означаване на фактите и събитията от действителността (точно назоваване на информацията); за означаване...

Прочети още...

Общуването в медийната сфера и езикът на медиите: журналистът като посредник между фактите и читателя. Три основни действии изпълнява: информиране, интерпетиране с цел да направи новината по-атрактивна, за да въздейства, съобразява се с ограниченията в пространството при печатните медии и времето при...

Прочети още...