Стехиометрията се занимава с количествени отношения (изчисляват се концентрации, количество вещество и т.н.). Може да се пресмятат добиви или загуби от даден процес..

Стехиометрията е свързана пряко с изчисляване на относителни количества реагенти и продукти в химични реакции. Стехиометрията...

Прочети още...

Огромните условия на континента обуславят разнообразието на природните му условия Бреговата линия на Азия е дълга 80 450 км е сравнително малко разчленена. На Изток Азия се огражда от редица морета. На Тихи океан. Азия има три големи полуострова: Индокитай, индостан и Арабия. Близо до полуостров...

Прочети още...

Това е монотеистична религия, която възниква през шести век след новата ера. Тук Алах е един и всемогъ бог. Аллах е предопределил всичко, което ще се случи в света и никой не може да наруши неговото предопределение.

Мохамед е петият от пророците на Бог. Той е обикновен човек, лишен от...

Прочети още...

Възниква през шести век преди Христос. За основател на тази религия се смята Сидхарти Гаутама (Буда). Той е бил индийски принц, който е имал четири знаменателни срещи. Среща болен човек, старец, мъртвец и отшелник. Под влиянието на тези срещи той тръгва да търси истината за света и хората. Става...

Прочети още...

Християнството възниква през първи век от новата религия. Това не е религия, която е свързана с живота на Исус Христос, с неговите проповеди и деяния. Етическият кодекс на християнството се състои в свещената книга - библията. Тя е разделена на стар и нов завет.

Стар завет

Тук Бог е...

Прочети още...