1. Записване трайността на тоновете
  2. Правопис на нотите
  3. Начини за увеличение стойността на нотите: нотните стойности (цяла, половина, четвъртина, осмина и т.н.) се наричат двуделни, защото всяка от тях се дели по на две равни една на друга по-малки нотни стойности. Всяка двуделна нотна стойност може да бъде превърната в...
Прочети още...

Нотите се състоят от следните елементи: глава - представлява незапълнен или запълнен овал; отвесна чертичка или бастунче - вляво или вдясно от главата; камшичета или знаменца - винаги вдясно ан дръжката; ребра - прави линии вместо знаменца.

При определени комбинации на тези елементи нотите се...

Прочети още...

За записване трайността на тоновете са необходими нотни стойности и темпо. Нотните стойности са особените форми на нотните знаци, чрез които се определя само относителната трайност на тоновете. Под относителна трайност на даден тон трябва да се разбира трайността на тон, записан с дадена нотна...

Прочети още...

Явление, при което тонове, интервали и други са записани и се именуват по различен начин, а звучат еднакво (разбира се, при темперирания строй) се нарича енхармонизъм.

Полутон е най-малкото разстояние между два тона при съвременния темпериран строй. Темпериран строй или равномерна темперация е музикална система, при която интервалът чиста октава е разделен на 12 еднакви полутона. Създадена е в края на 17-ти век от Веркмайстер И Найдхардт.

Цял тон е...

Прочети още...