Нотите се състоят от следните елементи: глава - представлява незапълнен или запълнен овал; отвесна чертичка или бастунче - вляво или вдясно от главата; камшичета или знаменца - винаги вдясно ан дръжката; ребра - прави линии вместо знаменца.

При определени комбинации на тези елементи нотите се...

Прочети още...

За записване трайността на тоновете са необходими нотни стойности и темпо. Нотните стойности са особените форми на нотните знаци, чрез които се определя само относителната трайност на тоновете. Под относителна трайност на даден тон трябва да се разбира трайността на тон, записан с дадена нотна...

Прочети още...

Явление, при което тонове, интервали и други са записани и се именуват по различен начин, а звучат еднакво (разбира се, при темперирания строй) се нарича енхармонизъм.

Полутон е най-малкото разстояние между два тона при съвременния темпериран строй. Темпериран строй или равномерна темперация е музикална система, при която интервалът чиста октава е разделен на 12 еднакви полутона. Създадена е в края на 17-ти век от Веркмайстер И Найдхардт.

Цял тон е...

Прочети още...

Музикалната система се нарича група от установени тонове, които се намират в определени съотношения по височина.

Звукоредът представлява сбор от всички тонове на музикалната система, подредени по височина. Нагледна представа за звукореда дава клавиатурата на пианото. При прозвучаването на тоновете...

Прочети още...