Често понятията артикулация и фразиране се смесват. Фразиране е логичното разчленяване на различните по големина и значение музикални мисли, а начинът, по който се изпълняват различните тонове, се нарича артикулация. Различават се два начиан на изпълнение на тоновете: свързано и отсечено, както и...

Прочети още...

Съкратени начини за изписване се използват най-често при повтарящи се тонове, тонови групи, тактове или по-големи откъси. Тези съкращения стават повод за недоразумения и усложнения при разчитането. Някои от тези начини обаче намират действително практическо приложение. Например много често се...

Прочети още...

Единични тонове или характерни групи от тонове, които украсяват, оцветяват, подчертават някой тон (най-често в мелодията), се наричат украшения или мелизми.

Според това дали дадено украшение се явява преди встъпването на украсявания тон, през време на неговото звучене или след прозвучаването му...

Прочети още...

Лад и гама - при прозвучаването на дадено музикално произведение някои от тоновете създават впечатление на завършеност, успокоение. Такива тонове се наричат устойчиви. Устойчивите тонове като че ли притеглят към себе си другите тонове, наречени неустойчиви. Неустойчивите тонове при прозвучаването си...

Прочети още...

Инвервал е съотношението между височините на два тона. Интервалът е мелодичен, ако тоновете, които го образуват, прозвучат последователно.

Интервалът е хармоничен, ако тоновете, които го образуват, звучат едновременно.

Основен тон при възходящите и хармоничните интервали е долният...

Прочети още...