Единични тонове или характерни групи от тонове, които украсяват, оцветяват, подчертават някой тон (най-често в мелодията), се наричат украшения или мелизми.

Според това дали дадено украшение се явява преди встъпването на украсявания тон, през време на неговото звучене или след прозвучаването му...

Прочети още...

Лад и гама - при прозвучаването на дадено музикално произведение някои от тоновете създават впечатление на завършеност, успокоение. Такива тонове се наричат устойчиви. Устойчивите тонове като че ли притеглят към себе си другите тонове, наречени неустойчиви. Неустойчивите тонове при прозвучаването си...

Прочети още...

Инвервал е съотношението между височините на два тона. Интервалът е мелодичен, ако тоновете, които го образуват, прозвучат последователно.

Интервалът е хармоничен, ако тоновете, които го образуват, звучат едновременно.

Основен тон при възходящите и хармоничните интервали е долният...

Прочети още...

В музиката ритъм означава организирано, логично редуване на тонови трайности.

Полиритмика е едновременното протичане на два или повече различни ритми. Следват примери, показващи характерни случаи на полиритмика:

  • а) когато два или повече гласове се движат в стойности, получени чрез...
Прочети още...

  1. Записване трайността на тоновете
  2. Правопис на нотите
  3. Начини за увеличение стойността на нотите: нотните стойности (цяла, половина, четвъртина, осмина и т.н.) се наричат двуделни, защото всяка от тях се дели по на две равни една на друга по-малки нотни стойности. Всяка двуделна нотна стойност може да бъде превърната в...
Прочети още...