Механиката изучава най-простата форма на движение, която се състои в изменение на взаимното положение на телата  или едни техни части, спрямо други.

Материална точка - тяло, чиято форма и размери в дадена задача могат да бъдат пренебрегнати.

...
Прочети още...

Единиците от Si са определени на международни конференции. Системата е изградена върху няколко основни мерни единици, от които се извеждат производни, но най-важните са:

  • Метър - m - дължина;
  • Килограм - kg - маса;
  • Секунда - S - време;
  • Ампер - A - ел. ток;
  • Мол - mol - количество вещество.

 

Съществуване на енергията под формата на елементарни частици. В природата тази енергия се използва от всички организми, притежаващи нервна система, в която те произвеждат минутем електрически ток, чрез който сигналите се предават по нервите. Някои видове произвеждат електрически ток за различни...

Прочети още...

Звукът е трептенето на материя, възприемано чрез слуха. Обикновено чуваме трептения, които се предават по въздуха, но звукът се предава също и през газове, течности и твърди тела. Звукът се движи през въздуха с около 340 м в секунда, по-бърз е в горещ въздух и по-бавен в студен. Преминава по лесно...

Прочети още...