Осмата група на периодичната система се отличава от останалите групи. Това е свързано с особеностите на строежа на атомите.

В главната подгрупа (8А) се включват елементите He, Ne, Ar, Kr, Xe и Rn. Характерното при тях е, че всеки елемент завършва изграждането на съответния външен електронен слой -...

Прочети още...

В подгрупата се включват елементите Mn, Tc и Re. Електронната им конфигурация е Mn-3d54s2, Tc-4d55s2, Re-4f145d56s2. За "електронна подложка" при мангана служи конфигурацията на аргона, на технеция - на криптона, а на рения - на ксенона. Очевидно в последния електронен слой фигурират два s-електрона...

Прочети още...

В подгрупата включват F, Cl, Br, I и At, известни като халогенни елементи. Много често в нея се включва и H, който по редица физикохимични свойства принадлежи повече към 7А подгрупа, отколкото към 1А подгрупа (М. Карапетьянц). Без водорода (s1) , електронната им конфигурация е...

Прочети още...

Тук се включват Cr, Mo и Wo. Шестте електрона по подравнища са разпределени при Cr и Mo:(n-1) nd5ns1 (n-номера на периода), а при W d4s2. За "електронна подложка" служи аргоновата при Cr, криптоновата при Mo и ксеноновата при W. Валентностите са +2, +3, +4, +5 и максималната +6, което говори, че тези...

Прочети още...

Тук се включват елементите O, S, Se, Te и Po, наричани понякога халогенни. Електронната конфигурация в нормално състояние е ns2np4 (n-номера на периода - главното квантово число) и се явяват от втора валентност. За електронна основа служат конфигурациите на съответните благородни газове. При...

Прочети още...