Получават се при целесъобразна химична обработка на природните високомолекулни вещества. Така например при обработката на казеина (от млякото) с формалдехид се получава изкуственият продукт галалит . Също така при целесъобразната обработка на целулозата се получават немалко на брой изкуствени...

Прочети още...

По-важните природни високомолекулни вещества от растителен и животински произход са белтъците, скорбялата и целулозата.

Белтъци

Те са от изключително голямо значение за живота. Имат подчертано сложен строеж, който смело може да се каже, че не е детайлно изучен и понастоящем. Това е свързано с...

Прочети още...

В зависимост от степента на подреденост на полимерните молекули в просранството, полимерите могат да бъдат или в кристално, или в аморфно състояние.

Кристално състояние

То е различно от онова при нискомолекулните вещества. Не става въпрос за правилна геометрична форма. Кристалността при...

Прочети още...

Докато съединенията H2S, H2SO4, C2H5OH, C12H22O11 и други имат общия белег, че молекулната им маса е относително малка, съществуват вещества, на които молекулната маса е от порядъка на 10 000 и много повече. Такива молекули-гиганти се обозначават като макромолекули. Те са изградени от стотици хиляди...

Прочети още...

Това са незамръзващи при ниски температури водни разтвори, които се употребяват в съоръжения, където е необходимо дълбоко охлаждане, както и за охлаждане на двигатели при зимни условия. За тяхното приготвяне се използват както неорганични вещества (NH4Cl, NaCl, CaCl2...

Прочети още...