Привикване към алкохола. Физическата зависимост се проявява чрез симптоми на отчуждение (треперене, изпотяване и гадене), които се проявяват при спиране на пиенето, дори за кратко време. Към тези симптоми се прибавят остро безспокойство и стремеж към алкохол. Зависимостта е всеобща при случаи на дневна алкохолна консумация над 100 g, което се равнява на 1 l вино, половин бутилка спирт или 41 бира. Неблагоприятните здравни последици от алкохолизма са физически увреждания на стомаха, черния дроб и нервната система.