Стихотворение на Лияна Несторова

Едно листенце падна на земята,

търкули се и остана там.

Да лежи безмълвно, чакайки зората,

отразявайки невиждан огнен плам.

 

Чакайки с надежда скрита

утрото едно...

Но, уви, дочака го, горкото,

а отново бе само.

 

Мрачно сви се,

изоставено бе от света

и сякаш две топли сълзици отрони,

угасна пламъкът на радостта.

 

Тъга обгърна таз описана картина,

за посърнало от мъката листо,

а дървото се разкая,

горки сълзи взе да рони

и след дни остана сам само.