Сълзи и плач

А казват- от сълзите се ражда доброта?

Как в света, измамен и безличен,

болезнено сълзите ще текат

и някак с доброта ще се окичат?

 

Сълзите, драги мои, са пространство

на безмерна мъка, стон, молба,

те нямат смисъл, постоянство,

знак са само за човешката тъга.

 

Кристално чисти те не са,

и никога не могат и да бъдат,

изцапани от правилата на света,

кристалните сълзи не съществуват.

 

И казват пак, че който плаче,

слабостта си някак проявява,

но бил ли си ти от живота влачен

и знаеш ли сълзата колко означава.

 

Плачът не е позорен или срамен,

протест е той срещу света

на човека, чувстващ се измамен,

изгубващ безнадеждно своята следа.

 

И когато тихичко нощес,

някой от сълзи си онемее,

спомни си, че ти казвам днес,

който плаче, той живее.