Звезден прах

Когато вали, сякаш плаче небето

за спомена стар,

за недогасен пожар.

Когато вали, сякаш падат сълзи

върху света несъвършен,

върху света изпепелен.

Когато вали, сякаш плаче небето

за снимка сива, избледняла,

за една изстрадала китара.

Когато вали, сякаш падат сълзи

върху покрив със стари керемиди.

Върху мечтите ни красиви.

Когато вали, сякаш плаче небето,

че способност няма

нас да утешава.

Когато вали сякаш падат сълзи

но звезден прах това е

от всяка мъничка звезда,

осъществяваща някъде някоя неизречена мечта.