Стихотворение на Никола Кочев "Шепот"

Аз съм четката, с която рисуваш

картини на хаос и копнеж.

Аз съм музиката, на която танцуваш

така красиво, сякаш велик стремеж.

                                       

Аз съм фонтан от кръв

във форма на момче,

аз съм пъпна връв,

връзка между мен и теб.

 

Аз съм пътеката от огън,

по която искаш да вървиш.

Аз съм еднопосочният път,

по който ти пое.

 

Аз съм шепот в ранна сутрин,

тайна само за теб.

Аз съм писък в късен следобед,

болка, вървяща напред.

 

Аз съм дърво от мечти,

растящо вътре в душата.

Аз съм небе без звезди,

чисто, по-чисто от светлината.

 

Сега избери ме.

Аз съм всички тези неща

Сега избери ме.

Аз съм твоята мечта.

Сега избери ме.

После остави ме.