Злати Несторова - гарвани

Не мога да повярвам пак на слънцето...

То лъгало ме е стотици нощи,

че ще я върне в моя ден,

че ще я пусне през решетката за сънищата.

 

Не мога да си взема сбогом с камъните,

с копнежите и раковините,           

със лепкавия залез над смокините,

Не мога да обикна други камъни.

 

А гарваните пак замрежват погледа ми.

Онези гарвани които във косите й

са пурпурни и нежно пеперудени,

в ръцете ми олекват като сенки

и пясъчни изтичат между пръстите.

 

А слънцето ме мами за последен път,

лъжите му избиват по челото ми.

А гарваните черни от косите й

вещаят ми поредна нощ безкорабна.

Поредна нощ без лъх на пеперуди.

Поредна нощ без нея.

И без камъни...