Колорадски бръмбар, вид бръмбар листояд, leptinotarsa decemlineata, дълъг до 1 см, с овална форма и с ивичести черно-бели елитри. Той е сериозен вредител на картофената култура из цяла Северна Америка и Европа. Бръмбарът, изглежда, първоначално се е хранел с диви картофи в Андите, но се е разпространил в Скалистите планини и през 20 век, навлязъл в страните, които отглеждат картофи по света. Редовно се внася в Англия и се правят големи усилия, за да се попречи на установяването му там.