Твърдокрили, които спадат към сем. Scarabeidae, и по-специално към подсем. Cetoniinae (2600 вида) и Melolonthinae, (9000 вида). Първата група включва едри бръмбари с метално оцветени елитри (твърди крила) и характерни ветриловидни антени. Втората група включва майския бръмбар ( Melolontha melolontha), чиито подземни ларви могат да повредят силно корените на растенията. Мнозинството видове се срещат в тропиците и са родствени на скарабеите.