Северноамериканска и мексиканска пеперуда, намираща се в симбионтни отношения с юката. Женските пеперуди събират събират полен от юка и така опрашват друг цвят, в чиито плодник снасят яйца. Гъсениците и изяждат някои от развиващите се семена, но не всички; без пеперудата не се образуват семена.