След дълга експозиция на киселинното действие, лигавицата на хранопровода изменя бавно структурата си, наподобявайки тази на стомаха (който е добре защитен). Състоянието е известно като хранопровод на Barrett и носи името на своя откривател. При много от случаите на товазаболяване, не настъпва влошаване, но въпреки това хранопроводът на Barrett често е причина заразвитие на рак на хранопровода. Ето защо, вероятно ще се наложи проследяване на състоянието ви, особено ако то е продължило дълъг период от време.

Лечение на заболяването на хранопровода на Barrett

За това състояние няма открито ефективно лечение. Въпреки, че най-вероятно в бъдеще ще бъде използвана лазерна терапия по време на ендоскопия. За щастие, наличието на това заболяване няма да окаже въздействие върху качеството на живот и вашето бъдеще. Известно е обаче, че след период от много години заболяването, известно като хранопровода на Barrett, може да премине в рак на хранопровода. Следвоателно, ако състоянието ви е тежко, а вие сте млади в добро общо състояние, най-вероятно ще бъдете насочени към ежегодно наблюдение. Тази програма включва извършването на ендоскопия един път годишно, което се прави с цел предотвратяване развитието на рак или ранното му диагностициране.

Ако се открият признаци за развитие нарак, единственият начин за сигурното му предотвратяване е премахването на хранопровода, което е изключително тежка процедура. Ето защо, в тази програма се включват единствено пациенти в добро общо здравословно състояние. В зависимост от това каква част от хранопровода трябва да се премахне, може да се наложи повдигане на стомаха високо или заместването на пренахнатата част от хранопровода с черво.

Хранопроводът на Barrett, сам по себе си не предизвиква симптоматика, но ако все пак заболяването е налице се нуждаете от дългосрочно лечение с инхибитори на протонната помпа, за да овладеете тежките симптоми, причинени от гастро-езофагеалния рефлукс.