Фрактура на долната част на ръката, наричана още фрактура на китката.