Бръмбар, който като ларва или възрастно се храни с мъртъв животински материали. Бръмбарите мършояди се срещат в няколко групи, но името се използва главно за около 200 вида от семейство Silphidae, които са най-чести в северните умерени области. Те включват скитащите бръмбари мършояди, например Silpba , и копаещите бръмбари като Necropborus.