Дребни, почти кръгли бръмбари от семейство Byrrhidae, включващо около 270 вида, разпространени по целия свят. Живеят в корените на тревите или мъховете и под камъните. При опастност прибират антените и крачката си плътно до тялото и се преструват на умрели. В това състояние са трудно забележими.