Обикновено черни и с меки тела бръмбари, дълги до 2 cm. Ако се смачкат и разтрият върху кожат ана човека, химическото вещество кантаридин в кръвта на тези бръмбари причинява мехури. Поради това се използват в медицината  като контраиританти. Ларвите им са паразитни, главно по самотните оси. Заедно с майските червеи образуват семейство Meloidae.