Насекомо от разред Coleoptera. Предните му две крила са твърди и задебелени и образуват предпазна покривка (елитри) за нежните нагънати задни крила и за  голяма част от абдомена. Елитрите се ратварят при полет, но имат малка подемна сила, като по-голямата част от подема и полета поемат задните крила. Всички бръмбари преминават през пълно превръщане от яйце към въсрастно.

Познати са към 300 000 вида бръмбари - повече, отколкото всеки друг разред насекомите. Най-дребните са по-дребни от най-едрите едноклетъчни животни (0,25 mm), най-едрите, като херкулесовите бръмбари, са по-едри от дребен бозайник. Големият брой видове се дължи на разнообразния начин на живот, особено при ларвите. Бръмбарите се срещат по цял свят с изключение на океаните и близо до полюсите. Повечето видове живеят на сушата, но има и много в сладките води, а някои - по морския бряг. Всички имат захапващи устни органи. Някои, както бегачите, са месоядни и като възрастнии и като ларви. Повечето бръмбари се хранят с растения, включително гъби, много  от тях имат специални  приспособления за хранене с листа, плодове, семена, жива и мъртва дървесина. Много видове са вредители за земеделското и горското стопанство. Такива са хоботниците, листоядите и сечковците.