Характерни черни бръмбари, познати на всички. Образуват семейство Carabidae с около 25 000 вида. Главният им белег са силните, насочени напред челюсти и твърдата черна кутикула. Често имат метално оцветяване и почти всички са яростни хищници, с което потискат вредителите