Бръмбар мършояд със средна големина, често с черно-червени елитри. Бръмбарите гробари се привличат от миризмата на труповете на малки птички и бозайници и мъжкият и женската изкопават земята под трупа, за да може женската да снесе там яйцата си. Някои видове проявяват родителска грижца чрез пазене на ейцата,  а женската може даже да храни младите ларви, докато станат достатъчно големи, за да се прехранват сами.