Специфичното съпротивление на веществата зависи от температурата. Като правило съпротивлението на металите нараства с нарстване на температурата. Това е така, защото с повишаване на температурата атомите се движат по-бързо, разположението им става все по-неподредено и може да се очаква, че те по-силно ще пречат на движението на електронния поток. В малки диапазони на изменение на температурата, специфичното съпротивление на металите се увеличава с температурата практически линейно.