Отправна система, която се движи ускорително спрямо инерционна отправна система.