Трайност на тоновете

За записване трайността на тоновете са необходими нотни стойности и темпо. Нотните стойности са особените форми на нотните знаци, чрез които се определя само относителната трайност на тоновете. Под относителна трайност на даден тон трябва да се разбира трайността на тон, записан с дадена нотна стойност (цяла, половина, четвъртина и т.н.) по отношение на други тонове, записани със същата или друга нотна стойност.