италиански термини

Тук ще откриете музикална терминология на италиански език и преводът ѝ на български.

 • a capella -изпълнение на хор без инструментален съпровод
 • accarezzevole - ласкаво
 • accompagnamento - съпровод, акомпанимент
 • acuto - остро, силно, високо (за тон)
 • a due - на две, за двама изпълнители
 • affettuoso - сърдечно
 • agitato - възбудено, развълнувано, тревожно
 • alla - като, подобно на
 • alla marcia - като марш
 • alla polacca - като полонез
 • altri - всички
 • amabile - огорчение, горест
 • amarezza - любовно
 • amoroso - още
 • ancora - въодушевено, оживено
 • animato - страстно
 • appassionoto - четене ноти от пръв поглед
 • a prima vista - пламенно, горещо
 • ardenite - обертонове
 • armonici - последователно изпълнение на тоновете на един акорд - като на арфа изкуство
 • arpeggiato - на три, за трима изпълнители
 • arte - изкуство
 • a tre - преминаване към следващата част
 • attacca - преминаване към следващата част без прекъсване

 

 • barbaro - диво, необуздано
 • basso cifrato - цифрован бас
 • basso continuo - постоянен бас
 • basso generale - генерален бас
 • basso ostinato - басо остинато
 • battuta - удар, акцент, такт
 • brillante - блестящо
 • buffo - комично, смешно
 • burlesco - комично

 

 • cadenza - каденца
 • calmato - спокойно
 • canone - канон
 • cantabile - напевно, пеещо
 • cantilena - широко, разпевно
 • canzone - песен
 • capriccioso - капризно
 • ciaccona - чакона
 • chiaro - светло, ясно
 • coda - заключение, край
 • col, colla - с, заедно
 • colla parte - указание, че съпровождащите гласове трябва да се водят по главната партия
 • come - като
 • come prima - както по-рано
 • come sopra - както по-горе
 • come sta - както е писано
 • con - с
 • con amore - с любов, любовно
 • con anima - с въодушевление
 • con bravura - бравурно, смело
 • con brio - с блясък
 • con calore - с топлина
 • con delicatezza - нежно, меко
 • con dolcezza - сладко
 • con dolore - с тъга
 • con eleganza - с изящество
 • con espressione - изразително
 • con fuoco - пламенно, с жар
 • con grandezza - величествено
 • con grazia - грациозно
 • con malinconia - печално, меланхолично
 • con passione - страстно
 • con pieta - със състрадание, с жалост
 • con rabbia - с ярост, с гняв
 • con semplicita - с простота
 • con sentimento - с чувство
 • con spirito - въодушевено
 • con strepito - шумно, с грохот, с тласък
 • con tenerezza - с нежност
 • con tristezza - с тъга, печал, униние
 • con vigore - бодро, енергично
 • coro - хор
 • cosi - така също

 

 • da capo al fine - от начало до края
 • dal - от
 • danza -танц
 • deciso - решително, твърдо
 • delicatamente - нежно, деликатно
 • desto - внимателно, съобразително
 • determinato - решително
 • distinto - ясно, отчетливо
 • dolce - нежно, сладко
 • dolcissimo - много сладко, много нежно
 • dolente - тъжно, печално
 • doloroso - скръбно, печално
 • doppio - двойно
 • doppio movimento - двойно по-бързо темпо
 • dux - тема на фуга в главната тоналност

 

 • elegante - изящно
 • energico - енергично, силно
 • eroico - героично
 • esalvato - екзалтирано, възторжено
 • esclusivo - изключително
 • espressivo - изразително
 • estatico - в екстаз, възторжено

 

 • faceto - шеговито, весело
 • facile - просто, леко
 • fantastico - фантастично, странно
 • feroce - диво, необуздано
 • festivo - празнично, радостно
 • fine - край
 • fioco - блед, безцветен
 • flagioletto - флажолет
 • flebile - жалостно, плачевно
 • fresco - свежо
 • frivolo - лекомислено
 • funebre - погребално
 • furioso - необуздано, яростно

 

 • galantemente - галантно, изящно
 • giooso - шеговито, весело
 • giusto - правилно, точно, вярно
 • glissando - глисандо
 • grandioso - грандиозно, величествено
 • grazioso - грациозно
 • grottesco - комично, смешно

 

 • impetuoso - стремително, бурно
 • indeciso - нерешително
 • indelente - вяло, безразлично
 • infermo - болезнено, немощно
 • innocente - наивно, просто
 • inquieto - неспокойно, тревожно
 • insensible - безчувствено
 • intimo - задушевно, интимно
 • intrepido - неустрашимо
 • inroduzione - интродукция

 

 • lacrimoso - плачевно, ридаещо
 • lamentabile - жалостно, болезнено, плачещо
 • lamentoso - жално, тъжно
 • largamente - пълно, широко и протяжно
 • leggero, leggiero - леко, подвижно
 • leggierissimo - много леко
 • liberamente - свободно, по желание
 • licenza - свободно, волно
 • liscio - гладко, равно място
 • loco - на място
 • lontano - отдалече
 • lugubre - мрачно, зловещо
 • lunga - дълга, продължителна

 

 • maestoso - тържвествено, величествено
 • maggiore - мажор
 • malinconico - меланхолично
 • mano destra - дясна ръка
 • mano sinistra - лява ръка
 • manuale - ръчен, клавиатура
 • marciale - маршово
 • meno - по-малко
 • mesto - печално, тъжно
 • mezzo - полу
 • minorze - минор
 • misterioso - тайнствено
 • misura - такт, размер
 • modo - начин
 • mosso - подвижно, оживено
 • muta - смяна, замяна

 

 • naturale - естествено
 • non - не

 

 • opus - произведение, съчинение
 • ordinario - обикновено
 • ossia - или пък
 • ostinato - неизменно

 

 • parlando - говорящо
 • pastorale - пасторално, пастирски
 • paterico - патетично, развълнувано
 • pedale - указание за натискане на десния педал на пианото
 • pesante - тежко
 • piacevole - приятно
 • piangendo - плачещо, тъжно, печално
 • piu - повече по
 • placido - спокойно
 • pol - след това
 • pomposo - бляскаво, величествено
 • portato - портато

 

 • quasi - почти
 • quieto - спокойно

 

 • rapidamente - бързо
 • recitando - оживено
 • recitativo - разказвателно
 • religioso - религиозно, благоговейно
 • rigendo - весело, радостно
 • rigoroso - строго, точно
 • risoluto - решително
 • rivoltato - обърнат
 • rustico - по селски, в селски дух

 

 • scala - звукоред, гама
 • scherzando - шеговито
 • secco - сухо, кратко
 • segno - знак
 • segue - еднакво с предишното
 • semplice - просто, естествено
 • sensible - трогателно
 • sentimento - с чувство

 

 • tacet - мълчи
 • tanto - много, значително
 • tedesca - немска
 • tempestoso - бурно, развълнувано
 • teneramente - нежно, с обич
 • tenuto - издържано
 • tepido - сдържано, равнодушно
 • timoroso - страхлио, нерешително
 • tranquillo - спокойно
 • tremolo - тремоло
 • tristezza - тъжно, печално
 • troppo - много
 • tumultuoso - пъргаво, вихрено
 • tutti - всички

 

 • unisono - унисон, заедно, еднозвучно

 

 • veloce - бързо, вибрато
 • vibrato - вибрато
 • vigoroso - силно
 • violento - буйно, свирепо, жестоко