Азия

Огромните условия на континента обуславят разнообразието на природните му условия Бреговата линия на Азия е дълга 80 450 км е сравнително малко разчленена. На Изток Азия се огражда от редица морета. На Тихи океан. Азия има три големи полуострова: Индокитай, индостан и Арабия. Близо до полуостров Индостан е остров Шри Ланка. Азия е втори по височина континент след Антарктида. В Азия са най високите планини на Земята.

Два огромни планински пояса очертават в общи линии орографията на Азия. Анадолското, Тибетското, Средносибирското  и Арабското плато. Обширни области в Азия са заети от пустини: Такламакан, Гоби, Казълкум, Каракум. Глациалните форми рожба на някогашния плейстоценски ледник са разпространени на север от 60-тият паралел и по високите планини. Съвременното заледяване обхваща значителни площи. Полезните изкопаеми са в тясна връзка с геоложкия строеж на континента. В климатичното отношение върху огромната територия на Азия съществува голямо разнообразие. На континента могат да се различат следните голями климатични пояси. Субполярен климатичен пояс - характеризира се с продължителна и сурова зима и кратко и хладно лято. Поради орогравски причини по западното крайбрежие на Индостан. По южните склонове на хималаите и Филипинските острови падат обилни валежи. В този пояс е най влажното място на Земята. За целия пояс средните годишни валежи са между 2000 и 3000 мм. Характерни са и тропическите тайфуни. По важни реки които се вливат в Тихи океан Анадир, Амур, хуанхъ, Яндзъ, Сицсян. По важни други езера са Аралско море, Алхаш, Обнор, Искъккул, Мъртво море. На юг от тях е поясът на подзолистните почви които заемат значителни пространства в западен Сибир. Около северният ледовит океан се простира поясът на тундровите почви. На юг от тях е поясът на подзолистните почви, които заемат значителни пространства в Западен Сибир. Казахстан и Северна Могнголия са разпространени сивите горски почви. Високопланинските райони са заети от тундроподобни почви и от високопланинските пустини. В Азия се отделят две растителни области Холарктична и Палеотропична. Азия е родина на много културни растителни видове, които са влезли в бита на човека и са основна необходимост на него. Азия се дели на няколко зоогеографски области: пояс на еверното географско положение с характерни животни - елен, сърна, прасе. 

Английската дума „Asia” първоначално е била взаимствана от гръцки и означавала цивилизация. Много специалисти етимолози все още не могат да открият оригиналния произход на името на континента. Знае се със сигурност, че името е много древно и датира още от латинските ръкописи на Римската империя.

Развитието на Азия в различни аспекти

Азия е най-големият и най-гъсто населен континент на Земята, разположен главно в източното и северно полукълба. Въпреки че Азия обхваща само 8,7% от общата площ на Земята, тя се състои от 30% от територията на Земята, и исторически е дом на най-голямата част от човешката популация на планетата (в момента около 60%). Азия се отличава не само с цялостно големите размери и население, но и с необичайно гъсти и многобройно населени места. Въпреки скоковете в икономиката и то основно в Източна Азия, то тя започва да губи населението си. Нивата започват да стигат тези на Европа.

Според специализирано проучване от 2010 г. на Maplecroft се твърди, че 16 страни в Азия са изключително уязвими към изменение на климата. Социални, икономически и екологични показатели се вземат под внимание при изчисляването на евентуални резки промени в страните. Бангладеш, Индия, Виетнам, Тайланд, Пакистан и Шри Ланка бяха сред 16-те страни, изправени пред риск от екстремни изменения на климата. Някои промени вече са настъпили. Така например, в тропическите части на Индия е полупустиня, температурата се повишава с 0.4 °. В Азия смятат, че измененията в климата могат да бъдат на места положителни, на други отрицателни за хората, които се занимават със земеделие. 

Азия е вторият континент с най-голям номинален БВП на всички континенти, след Европа, но с най-голямата измерена по паритет на покупателната способност. Считано от 2011 г., най-големите икономики в Азия, са в Китай, Япония, Индия, Южна Корея и Индонезия. Около 68 процента от международни фирми имат офиси в Хонг Конг. Сингапур има едно от най-натоварените пристанища в света и е четвъртият по големина търговски център за размяна на международна валута в света.