Една от най-честите причини за посягане към  заем са внезапни, неочаквани разходи, които не сме в състояние да покрием с текущи средства. В този случай ние се грижим преди всичко за времето и удобството. Искаме да получаваме пари бързо и без излишни формалности, но не винаги е възможно. В този случай интересно решение, което потенциално може да се превърне в спасителен пояс, е револвиращ заем. Но какво е револвиращ заем?

  Има причина фразата „револвиращ заем за какво става въпрос?“ Да се търси толкова често. За този продукт банката вероятно е чувала повечето възрастни, които са взели заеми или  заеми. Това не е напълно нишов тип заем, но не може да се отрече, че познанията за него обикновено са по-малко, отколкото дори за паричен заем или ипотека. Револвиращият кредит е вид удължаване на спестовната и разплащателна сметка в дадена банка. Благодарение на него към въпросната сметка се добавя лимит, който може да се използва по всяко време по време на срока на договора за заем. Обикновено се подписва за една година, но има изключения от това правило.

Как работи?

  Работи по много прост начин - ако правим покупки или извършваме преводи, но имаме достатъчно собствени средства по сметката за тази цел, нищо необичайно не се случва. Предоставеният от банката лимит остава непокътнат и ние не понасяме никакви разходи, ако не го използваме.

  Докато стойността на сделката, която правим, не надвишава собствените ни средства, натрупани по сметката, всичко работи така, сякаш заемът просто не съществува. Ако обаче нашите собствени средства се окажат недостатъчни, ще се използват тези от лимита. След това лихвите започват да се натрупват, но само върху сумата, с която е намален лимитът.

Колко пари можете да получите под лимита за възобновяеми източници?

  Револвиращият заем може да бъде свързан предимно с малки суми. На практика обаче не е задължително да е така. Револвиращите заеми се отпускат до няколко десетки хиляди злоти. Всичко зависи от досегашното сътрудничество на човека с банката, както и от размера на месечното възнаграждение (или други редовни плащания по банковата сметка). По време на периода на револвиращ заем можете да подадете молба до банката за увеличение на лимита.

 

New Project 8