Организъм, чиито клетки съдържат хромозоми в ядрото си и други ясно определени органели. Растенията, гъбите, протозоите и другите животни са еукариоти; противоположно на тях бактериите и синьозелените водорасли (цианобактерии) са прокариоти.