Глас, обхват от сложни звуци, вариращи по тон и сила, издадени от животни и хора за нуждите на тяхното общуване. Пойните птици и делфините показват по-ограничени гласови способности в сравнение с тези на човека. Гласът се произвежда в ларинкса, удължена кухина в горния край на трахеята, затворена от хрущялни стени. Мъжките и женските гласове при хората се различават по тон, тъй като гласните връзки при мъжете са по-дълги поради стимулиране на растежа им от половите хормони, които започват да се отделят по време на юношеството