Списък с алканите:

  • CH4 - метан
  • C2H6 - етан
  • C3H8 - пропан
  • C4H10 - бутан
  • C5H12 - пентан
  • C6H14 - хексан
  • C7H16 - хептан
  • C8H18 - октан
  • C9H20 - нюман
  • C10H22 - дюман

Алканите участват в заместителни реакции.

Получава се при нагряване на етан при температура 500 градуса по Целзий и катализатор. Протича процес, при който два водородни атома се откъсват от молекулата и се получава етен. В молекулата на етен се образува Пи химична връзка.

Етенът е безцветен газ, без миризма, по-лек от въздуха и малко...

Прочети още...

Метанът е разпространен в природата газ. Основна част на земния газ, от който се добива промишлен. Нарича се още рудничен газ или газ гризу. Образува се в блатата при гниенето на органични вещества в отсъствието на кислород, в резултат на което носи наименованието блатен газ. CH4 се...

Прочети още...

Те са многофазови, стабилни дисперсни системи с много добра развита гранична повърхност, в които частиците на дисперсната фаза са групировки от 103-109 атома и имат размер от 1-100 мг.

През 1861 г. английският химик Тома Брем разделя химичните елементи на две групи: кристалоидни вещества...

Прочети още...

Разпространението на химичните елементи зависи от свойствата на техните ядра, а фромата, под която те са разпространени - от строежа на електронната обвивка на атомите им. Отреждане по разпространение: O, Si, Fe, Al, Ca, Mg, K, Na, Ti, P. Особено разпространени са химичните елементи с атомни маси...

Прочети още...