Философията е наука за всеобщите закономерности на битието и мисленето на човека в процеса на познанието. Основен въпрос на философията като отделна наука е проблемът за отношението на мисленето към битието. Така всяка философска система представлява конкретно разгърнато решение на този...

Прочети още...