Форум по информатика - учебни материали
 • Страница:
 • 1
 • 2

ТЕМА: Най-важното по информатика за учениците от осми клас

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 5 години 11 месеца ago #79

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Реших да събера в една тема някои от най-важните тематики, които изучават учениците от осми клас.

Начини за представяне на информацията:
 • Реализация - чрез жестикулация (регулировчик, треньор); Поведение - поднасяне на цветя, целуване на ръка; двигателна активност - ритуален танц.
 • Основни информационни процеси - събиране на информация от въшни източници; разпространяване на информация към външни потребители; съхраняване и преработване на информация.
 • Предмет на информатиката - занимава се със събирането, систематизирането, представянето, структурирането, анализирането, съхраняването и разпространяването на информация. Началото на информатиката е създаването на писмеността, защото тя е в тясна връзка със съхраняването и разпространяването на информацията. Книгопечатането, вестниците, радиото са нови възможности за разпространяването на информацията. Компютърната информатика е тази, свързана с използването на компютри за обработване на информация. Основните области на информатиката са алгоритми, структури от данни, архитектура на компютрите и компютърните мрежи, базите от данни и информационното търсене, компютърната графика, операционните системи и други.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 5 години 11 месеца ago #80

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Език и информация
 • Език - система от знаци и правила, с помощта на които се изразяват мислите. Естественият език е текст, звук, графични изображения и други. Изкуственият език е предназначен за конкретна предметна област. Има и машинен език. В информатиката информацията бива числова, текстова, звукова и друга.

Примери за изкуствени езици:
 • Такъв е езикът на математическите формули;
 • Езикът на химичните формули;
 • Езикът на числата;
 • Римската система;
 • Схематичният език;
 • Езикът на пътните знаци - това е световен език, използван от всички шофьори по света;
 • Езикът на географсктие карти - графичен език, използващ линии, текстове, числа и цветове;
 • Езикът на Морз (1791-1872)

Мета езици - език на синтактичните диаграми - включва три графични символа, които са правоъгълник, кръг и стрелка. Понеже всички понятия принадлежат на определяне, то те са записани в правоъгълници.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 5 години 11 месеца ago #81

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Операционни системи - операционни устройства, свързани в единна система като голяма част от управлението и взаимодействието им се извършва от специална програма, наречена операционна система.

Изчислителни ресурси
- пълноценно и ефективно използвани чрез операционната система - това са процесорно време, оперативна и дискова памет, периферни устройства и други.

Структура и основни функции на операционната система
 • Управление на оперативната памет - в зависимост от броя на програмите, които могат да се разположат в оперативната памет, операционните системи са еднопрограмни и многопрограмни;
 • Управление на процесорите - това е програма, която разпределя процесорното време по определени правила;
 • Управление на периферните устройства - ефективността на работа изисква периферните устройства да бъдат равномерно натоварени, а процесорът да бъде максимално зает;
 • Управление на данните - операциите, четенето и записването на данни се извършват под прякото управление на системата за управление на данни. Нарича се още файлова система.

Хронология на развитието на операционните системи
 • Нулево поколение (1940-1950) - компютри без операционна система;
 • Първо поколение (1950-1960) - системи за пакетна обработка;
 • Второ поколение (1960-1965) - многопрограмна работа. В оперативната памет могат да присъстват едновременно няколко програми, които се обслужват от един процесор;
 • Трето поколение (1965-1975) - работили са в пакетен, многопрограмен и многопроцесорен режим;
 • Четвърто поколение (1975-1985) - Допускат работа в мрежа;
 • Съвременни операционни системи след 1985 с графичен интерфейс.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 5 години 11 месеца ago #82

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Системи с текстов интерфейс - - представляват набор от команди и програми, които управляват техническите, програмни и информационни ресурси на микро компютърната система.

Функции на MS DOS - управление на периферните устроства, управление на оперативната памет, зареждане и стартиране на програмни продукти, организация и поддържане на файлова система, прехвърляне на данни между отделните устройства, обмен на информация между отделни програмни продукти.

Основни команди в MS DOS - вътрешни команди: визуализиране съдържанието на дискувата памет, визуализиране на файлове, визуализиране на текуща дата, визуализиране на текущо време, преименуване името на файлове, копиране на конкретен файл, създаване на директория, смяна името на директория, изтриване на директория, излизане от директория.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 5 години 11 месеца ago #83

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Директории, Команди за работа с директории.

Организация на дисковата памет: структуриране на дисковото пространство (писти - множество магнитни полета с форма на концентрична окръжност. Всяка писта е разделена на няколко сектора. / Форматиращи програми - изграждане на пистите и секторите.

Файлова организация: директорията е файл, съдържащ справочна инфо за наличните в момента файлове.

Йерархия от директории - множество от всички директории.
Устройствата, управляващи дисковете, са наименувани с букви от латинската азбука - A, B, C, D и така нататък - последвани от знака две точки (..) .
Текущи устройства - активното устройство на компютъра в момента на работата.
Текуща директория - текущата директория в момента на работата.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 5 години 11 месеца ago #84

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Файл. Команди за работа с файлове.

Файлът всяка именувана съвкупност от данни, съхранена на външна памет. Файлът е най-използваното понятие във всяка операционан система.. Изпълними са файловете, коитомогат да се изпълняват директно от компютър. Използване файлове за пренасяне на програми и данни от един компютър на друг. При големи файлове, по които работи по няколко дни, месец и т.н. е необходимо записването на въведената информация във файла.

За имена на файловете се използват всякакви букви и цифри. Има знаци, които са недопустими, защото синтаксисът на някои от операционите системи не ги разпознава и отваря коректно.

Има различни типове файлове - типът файл се определя от програмата, която го е създала. Най-популярни са офис файловете и текстовите такива.

Името на файла се състои от две части - име и разширение.

Операции с файлове - първоначално създаване на файл, добавяне и изтирване на файлове, промяна в съдържанието на файла, копиране на файлове, промяна на името на файла и други.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
 • Страница:
 • 1
 • 2
Time to create page: 0.082 seconds