Форум по информатика - учебни материали
 • Страница:
 • 1
 • 2

ТЕМА: Най-важното по информатика за учениците от осми клас

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 6 години 4 седмици ago #85

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
ОС с графичен интерфейс

Графичен потребителски интерфейс - разработен е през 60-те години на 20 век от фирма Xerox, включващ 4 основни елемента: прозорци, икони, мишка и падащ менюта.

Иконата е малко графично изображение, чрез което се представят обектите на компютърната система: програми, данни, периферни устройства и други.

Мишката е екранен показалец, който се придвижва върху съответния обект.

Менюто представлява удобна система за навигация.

Прозорецът е правоъгълно поле, което се образува на дисплея.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 6 години 4 седмици ago #86

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Алгоритми - система от указания, която задава елементарни действия и реда на изпълнението им, за да се получи определен резултат,
 • Елементарно действие - действието, което изпълняват може се да извърши самостоятелно без допълнителни пояснение;
 • Начално състояние и резултат - всеки алгоритъм започва от опредеено начално състояние и достига до резултат;
 • Описание на алгоритмите със знаци - например задаване на указания на велосипедист с помощта на ел. знаци;
 • Под алгоритъм - алгоритъм за изпълнение на типична последователност от действия, която се изпълнява в определен алгоритъм.
 • При съставянето на алгоритъм е необходими да представяме сложното действие чрез последователност от прости действия, достъпни за изпълнителя;
 • Необходимо е да използваме само елементарни действия и да опишем ясно и точно последователността, в която трябва да се ипзълняват те.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 6 години 4 седмици ago #87

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Програмиране и езици за програмиране - това са езици, предназначени за разработка на дигитални системи. Те трябва да са удобни за хората, лесни за възпроизвеждане и преобразуване от компютъра. Има различни видове езици за програмиране. Днес най-широко използваните са C, C++, Java, PHP, .NET и други. Най-често те се използват с комбинация от база данни, например SQL.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 6 години 4 седмици ago #88

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Компютърни таблици - програми, извършващи статистически анализи, прогнози и графично представяне на данни. Таблиците имат редове и колони. В тях могат да се записват всякакви видове данни. Те биват с различни интерфйси в зависимост от задачата, която трябва да се изпълни.
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важното по информатика за учениците от осми клас 6 години 4 седмици ago #89

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Бази от данни - данните се съхраняват във вид на фйалове, в които информацията е разделена на записи, всеки от които се състои от едно или повече полета. Информацията може да е текстова, числова, таблична, технически характеристики на обекти и други. Таблиците се състоят от редове и колони. Редовете се наричат записи, а колоните - полета. Първото поле на всеки запис е уникално. Когато едно поле еднозначно определя записа, то се нарича ключова дума.

Основни обекти:
 • Таблици - информацията се съхранява в табличен вид;
 • Заявки - по зададен критерй може да се получи извадка от различни данни, свързани в таблици от базата;
 • Форми - формуляри за попълване на данни в таблицата;
 • Отчети - за отпечатване на данни;
 • Модули - за автоматично управление на определени операции.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
 • Страница:
 • 1
 • 2
Time to create page: 0.107 seconds