Форум по информатика - учебни материали
 • Страница:
 • 1
 • 2

ТЕМА: Най-важните неща по информатика за учениците от 11. клас

Най-важните неща по информатика за учениците от 11. клас 5 години 8 месеца ago #112

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Класификация на структурите от данни

Прости структури от данни:
 • Числови структури
 • Логически структури
 • Знакови структури
 • Изброени структури
 • Ограничени структури
Съставни структури от данни: основни операции; статични структури; динамични структури.
Линейни и нелинейни структури от данни
Администраторите са забранили публикуването за гости.
The following user(s) said Thank You: galdini_shoes

Най-важните неща по информатика за учениците от 11. клас 5 години 8 месеца ago #113

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Графи и дървета.

Графи. Основния понятия за тях: степен на връх; изолиран връх; паралелни ребра; примка.

Свойства на неориентиран граф

Обхождане на графи: свързан ориентиран граф; свързан неориентиран граф
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важните неща по информатика за учениците от 11. клас 5 години 8 месеца ago #114

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Дървета - определяния

Основни понятия: корен; наследници; предшественици; листа; височина на дърво; под дърво.

Двоични дървета
Администраторите са забранили публикуването за гости.

Най-важните неща по информатика за учениците от 11. клас 5 години 8 месеца ago #115

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Опашка.

Логическо описание
- О. елементи от тип T с крайна редица от тип T, над които могат да се изпълняват следните операции:

- достъп единствено до елемента
, намиращ се в единия край на редица (левия) - начало на опашката; добавяне на елемент - след последния (най-десния край на опашката); Отстраняване на елемент само от началото (ако опашката не е празна); Създаване на празна опашка; Определяне дали опашката е празна; Достъпът до началото на опашката е пряк указател - променлива, съдържаща адреса на клетката, където се съхранява началото; При добавяне на елемент е предвиден и достъп до края на опашката - втори указател.

Функционална спецификация: създаване на празна опашка; проверка дали опашката е празна; проверка дали опашката е пълна; достъп до компонента; добавяне на компонент от тип T в опашка от тип T; отстраняване на компонента.

Пример: да се създаде опашка от тип T integer, съдържаща 1,2,3,4, включени в празна опашка в указания ред.

Физическо представяне: последователно представяне - запазва се блок от паметта, вътре в който опашката да се променя - нараства или намалява във времето. При добавяне на компоненти те се поместват в последователни адреси в неизползваната част, сочена от down, а при отстраняване се освобождава памет, сочена от top.

Свързано представяне - елементите на опашката не се представяте последователно в паметта, а пръснато там, където има място. Всеки елемент се представя чрез блок от 2 полета.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
The following user(s) said Thank You: galdini_shoes

Най-важните неща по информатика за учениците от 11. клас 5 години 8 месеца ago #116

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Линеен списък - крайна редица от еднотипни елементи.

Добавяне и отстраняване на елементи са позволени на произволно място. Достъп до всеки елемент.

Логическо описание - линеен списък с елементи от тип T е крайна редица от елементи от тип Т, над която могат да се изпълняват следните операции:
-извличане на стойност на първия елемент
-достъп до следващ елемент
-добавяне на елемент на произволно място
-отстраняване на произволен елемент
-създаване на празен списък
-проверка дали списъкът е празен

Елементи: възли; начало (глава); край.

Функционална спецификация - създаваме празен списътк; проверка дали списъкът е празен; извличане на стойност на първия компонент; достъп до следващ елемент; добавяне на елемент; отстраняване на елемент преди или след указания елемент;

Физическо представяне - елементите на списъка се записват в последователни адреси на паметта. За целта се използва масив с достатъчно голям размер, в който списъка да нараства или намалява.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
The following user(s) said Thank You: galdini_shoes

Най-важните неща по информатика за учениците от 11. клас 5 години 8 месеца ago #117

 • krokodil
 • krokodil's Avatar
 • ИЗКЛЮЧЕН
 • Готин :)
 • Rankadmin
 • Мнения: 232
 • Thank you received: 30
 • Карма: 1
Visual Studio .Net

Чрез VS. Net се създават програми с графичен интерфейс, които всеки потребител може да ги използва и се състоят от: програмни прозорци; падащи менюта; диалогови прозорци.

VS. NET е средство за разработка, което ни помага да запишем програми, като ни спестява писането на кодове.
VS.NET е снабден с подходящ синтаксис на кодовете - коментари и грешки.
Дава възможност за съхраняване на кодовете като отделни файлове.
Осигурява лесно компилиране и стартиране на компютъра.
Откриване на грешките и визуализиране на програмата по време на изпълнението ѝ.

Етапи на програмиране
Да се определи какво точно прави компютъра.
Определяне на външния вид на програмата (потребителския интерфейс).
Начертаване на ПИ, като се използват прозорци, менюта и командни бутони.
Да се дефинира име, цветове, размери и външен вид на всеки обект на ПИ.
Да се напишат VB, които казват на всяка част от програмата какво да прави.
Пуска се програмата, за да се види дали работи.
Намиране и отстраняване на грешките (ако има такива)

Елементи на потребителския интерфейс на програмата: форма - прозорец, върху който се поставят обектите. На екрана на VB се появява поне една форма; Обекти - нещата, които се поставят в една форма (бутони, ленти за превъртане, контролни полета); атрибути - определят името на обекта, цвят, размери, разположение и екранния му вид; код - команда на VB, чиято единствена цел е да показва на обектите върху формата как да реагират, когато потребителят направо някакво действие.

Основни части на потребителски интерфейс: показалец - избира обекти и инструменти; прозорец за изображение - визуализатор на картини; текстово поле - за въвеждане и избор на текст; рамка - групира обектите по функционален признак; команден бутон - какво да пише върху текста; поле за отметка; радио бутон; падащо списъчно поле - списък от елементи, които могат да се избират от падащо меню; списък - индексиране на елементите, сортиране по азбучен ред, хоризонтална и вертикална лента за превъртане; възможност за работа с няколко страници; часовник, който показва или изпълнява нещо през определено време.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
 • Страница:
 • 1
 • 2
Time to create page: 0.068 seconds