Телескоп за наблюдение на небесни обекти

Наблюдението е основен метод на астрономията. Затова и наблюденията са неразделна част от обучението по астрономия.

Запознаването със звездното небе е добре да става с помощта на подвижна звездна карта, която дава възможност да се запознаем с важните съзвездия, което е не обходимо след това при наблюденията на други обекти.

Наблюдението на Луната става с помощта на телескоп или бинокъл. При това наблюдение може да се определи фазата на Луната. Освен това отчетливо се наблюдават двата основни типа образувания върху лунната повърхност - морета и кратери. Не е трудно да се видят при това най-важните морета и океани.

При наблюдението на планети се получава непосредствена представа за вда на една планета в телескоп. Най-интересни са планетите Сатурн с неговия пръстен, Юпитер с неговите най-светли спътници и Марс, върху чиято повърхност могат да се забележат някои детайли. Но в дадена нощ нямаме възможността да избираме коя планета да наблюдаваме - това зависи от видимостта на планетите.

Наблюдението на Слънцето става само с телескопи със специални екрани, върху които се проектира образът на Слънцето. Главното при това наблюдение са слънчевите петна.

Наблюдението на различни типове звездни обекти също става с помощта на телескоп, но може да се извърши и с бинокъл. Тук се наблюдават двойни звезди (особено са интересни двойките, у които компонентите имат различен цвят), звездни купове (Плеадите се виждат даже с просто око), галактики, мъглявини, променливи, звезди.