Технически университет в град Варна е създаден през 1962г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.

Техническият университет в град Варна осигурява инженери в областите като: корабостроене, транспорт, машиностроене, електроенергетика и комуникационна техника...

Прочети още...

В Медицински университет – гр.Варна има четири факултета, които са следните:

  • Медицина;
  • Дентална медицина;
  • Фармация;
  • Обществено здравеопазване.

Към структурата на Медицински университет – гр.Варна са също Медицинският колеж, Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт...

Прочети още...

На 8 ноември през далечната 1936г. в Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Д.А.Ценов" с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки."

Стопанска академия „Д. А. Ценов" е...

Прочети още...

Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски програми и 43 научни специалности (докторски програми).

Със своята 36-годишна история Югозападен университет "Неофит Рилски" е завоювал...

Прочети още...

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр.Бургас е единственият държавен университет в Югоизточна България. Той е основан на 6 октомри 1963 г. с Указ №162 на МС като Висш химико-технологичен институт. Пет години по-късно институтът e преименуван на Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен...

Прочети още...