Науката и религията през Средновековието

С упадъка на древногръцката и римската култура се забелязва известен застой в развитието на научната мисъл. През Средновековието този застой става още по-голям поради реакционната реоля на църквата, особено католическата, която по всякакъв начин се стреми да...

Прочети още...

Видимо денонощно и годишно движение на космическите тела

Вследствие денонощното въртене на небесната сфера всички космически тела описват денонощни паралели. Движениеот на небесната сфера е следствие от денонощното въртене на Земята. При видимото движение върху небесната сфера звездите запазват...

Прочети още...

Космическите тела са на различни разстояния от земята, но всички изглеждат еднакво отдалечени от нас и се виждат приектирани върху сферична повърхност с произволен радиус. Тя се нарича небесна сфера. Въвеждайки понятието небесна сфера, ние приемаме, че всички космически тела са на еднакви разстояния...

Прочети още...

Астрономията е наука за строежа, движението и развитието на космическите тела и техните системи. Името ѝ произлиза от гръцките думи астрон (звезда) и номос (закон). Обект на астрономията са различните космически обекти: планети, звезди, мъглявини и други, системите от космически тела - звездни...

Прочети още...