Растение, принадлежащо към род Hypericum, който включва около 300 вида главно многогодишни растения и храсти, широко разпространени в Европа, Мала Азия, Китай, Япония и Северна Америка. Стъблата завършват с групи от жълти цветове, всеки с централно снопче от дълги тичинки. Едроцветните видове като този полухраст, H. calycinum, и разклонения, H. perforatum от Европа и Азия има медицинско значение, а се използва и за получаване на масло. Те образуват част от семейство Guttiferae, което включва мангостана и други.