Ангулем, Франция: обща информация

Ангулем е френска комуна, административен център и главен град на департамента Charente, разположен в югозападната част на страната. Френският град има население малко над 100 000 души. Ангулем бива още и пристанищен град на река Шаренте. Административният град представлява основен център за развитие на текстилната, хранителната, машиностроителната и фаянсовата промишленост.

Местните на френската комуна биват често наричани и Angoumoisins. Интересен факт за града е, че се подвизава още като комуната, популярна като "Балконът на Югозапада". Разположен върху плато, предлагайки изглед към меандъра на местната река Шаренте (Charente), населението на Ангулем е сравнително малко, а именно 50 000 души, почти удвояващо се в централната част на града.

Ангулем в миналото се разпознава още като столица на Angoumois през така наречния стар режим (Ancien Régime), Ангулем служи като укрепление за доста дълъг период от време, което до определена степен обяснява силните стремежи към завладяването му и превръщането му в нечие притежание. Друга причина за това се оказва изключително удобното разположение на града, улесняващо комуникацията като цяло.

Ангулем може да се опише накратко като град и важен административен център към днешна дата, разположен в област, характерна с издигнатите си хребети, носещ спомена за едно богато минало в исторически, културен и религиозен план.

В днешни дни, френската комуна представлява културен център и град, известен с индустриализираните си региони, започвайки от Loire до Garonne.

Департамантът Шаренте, Франция

Шаренте или Шаранта (адаптирано от фр. Charente) е департамент във Франция, принадлежащ към региона Пуату-Шаранте. Споделяйки наименованието си с местната река Шаранте, френският департамент се намира в югозападната част на страната. Река Шаранте бива определена като реката с най-съществено значение в границите на департамента, в близост до който са разположени други два френски града, а именно Cognac i Angouleme.