Анадол: общи данни

Анадол е географски регион, който е известен под няколко наименования като Анадолско плато, Азиатска Турция и Мала Азия. Именно този район представлява най-западната издадена част от Азия, която на практика заема почти половината от територията на цяла Турция. 

Така нареченото още Анадолско плато граничи на север с родното ни Черноморие, със Средиземно море в посока юг и с Бяло море на запад. Черно и Бяло море биват свързани помежду си с Мраморно море посредством Дарданелите, както и проливите на Босфора. Мраморно море още разделя Мала Азия от Тракия.

Генерално, Анадолското плато представлява територия, която заема приблизително 2/3 от Западна Азиатска Турция като това съвсем не попречва на Анадол да бъде използван като синоним на Азиатска Турция.

В посока изток-югоизток този географски район граничи съответно със следните държави, а именно: Грузия, Иран, Армения, Ирак, Сирия и Азербейджан. Измежду всичките му наименования Анадол бива най-често споменаваното и използваното. Нещо повече, именно този регион е известен още и като "Земята на Хетите".

Редом с Анадол, Анатолия също бива едно от най-известните наименования, използвани за назоваване на вътрешната част от историко-географската област. Мала Азия бива мястото, където се зараждат редица праисторически цивилизации като постепенно на нейни територии се заселват гърци, либийци, фриги, келти, хети, готи, хати, византийци, османци, арменци и други.

Още от Палеотолита земите на Анадола биват обитавани и завладявани от различни цивилизации. Смята се, че в Мала Азия възниква семейството на индоевропейските езици. Към днешни дни, заселниците на на този географски регион говорят предимно турски език, който бива постепенно разпространен из цялата територия през периода 11-13 век от Селджуките.

В Източен Анадол и до ден днешен могат да се видят популярни монументи като пример за такива са интересните паметни структури на Гьобелки Тепе.